Memorandumi

By | October 26, 2017

U poslovnoj komunikaciji postoje određena pravila koja bi trebalo poštovati, a jedno od njih je da svako preduzeće ima sopstveni memorandum, originalnog dizajna, koji se uklapa u vizuelni identitet te firme. Memorandum je list papira, obično A4 formata, koji se koristi u poslovnoj prepisci, za izradu predračuna i faktura, kao i u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji sa klijentima.

Ako želite da imate Memorandum originalnog dizajna koji ćete koristiti u poslovnoj komunikaciji sa klijentima, mi ih radimo u formatu A4 i izgledu po vašoj želji. Memorandum treba da sadrži logo firme, slogan, kontakt podatke, kao i PIB i brojeve tekućih računa. Moguće je da Vaši klijenti smetnu sa uma ove podatke, pa je zgodno da se  podsete ukoliko ti podaci postoje na Vašem memorandumu. Memorandum je neophodan svim firmama koje poštuju pravila poslovne komunikacije.

 

 

Memorandumi kolor
na ofsetnom (80g) papiru:

100 kom. – 1000 din
200 kom. – 1800 din
500 kom. – 4000 din
1000 kom. – 7000 din
2000 kom. – 12.000 din
5000 kom. – 20.000 din

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *