OGLAS ZA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA.

By | December 3, 2017
Управник  Стамбене  заједнице  у ул.  Шпанских  бораца  бр. 24,  Нови  Београд, у  складу  са Закључцима од   20.11.2017 .  године   Комисије   за   праћење   (надзор)   рада   Стамбене   заједнице   (и   Управника) , због  истека  рокова коришћења заједничких просторија од  стране садашњег  корисника, расписује јавни ОГЛАС  којим
ОГЛАШАВА  прикупљање  ПОНУДА!
Понуде достављају физичка и правна лица која желе са СТАМБЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ да закључе писмени УГОВОР О НАМЕНСКОЈ  ДОНАЦИЈИ.  Наменска  донација  ће  се  искључиво  користити,  према  Одлукама са Скупштине Стамбене заједнице, за учешће у трошковима инвестиционог и текућег одржавања Стамбене заједнице .
Наменски  донатор  би добио,  од Стамбене  заједнице,  на  коришћење:  две  просторије  (две  вешернице у подрумском простору, у  висини директног  улаза  из гаражног  паркинг  простора  Стамбене  заједнице, од по око 18 квадрата (укупно за ове две просторије је око 36 квадрата), у којима су сада магацини књига) са  правом  коришћења  од  01.  јануара  2018.  године  и  једну   просторију   Кућног  савета   (површине око  12 квадрата, има мокри чвор,  просторија     у  којој је  сада  издавачка  делатност,  улаз у  просторију је из хола  приземља  Стамбене  заједнице)  са  правом  коришћења  од  01.  априла  2018.  године. Уговори се закључују на рок од најмање три године.
Понуде     се достављају, искључиво поштом, Петар Бојовић, управник, Стамбена заједница Контакт телефон за информације : 063286328 .
до 15. децембра 2017.  године,  на  адресу: у   ул.   Шпанских   бораца   бр.   24,  Нови   Београд.
Понуде могу бити и појединачне тј. посебно за две просторије вешерница, а посебно за просторију Кућног савета! Овај рок за доставу Понуда и испуњавање услова из овог Огласа, важи и за постојећег корисника просторија.
На затвореној коверти написати и: ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ!
Стамбена заједница се налази преко пута Арене (поглед на улаз Запад)! Регистована је, према најновијим законским прописима, у првих пет СЗ, код регистратора у ГО Нови Београд. Има 18 станова и 5 локала. Регулисано  је   чишћење   и  одржавање  хигијене,  уређена  је   башта   и  жардињере,   атестиран  лифт и противпожарни апарати, уведени су оптички каблови за интернет, поседује Огласну таблу где се налази Дневни ред и Одлуке СЗ итд. Култура становања и комуникације међу власницима посебног дела (станарима,  закупцима  итд.)  су добри.  Улазна  и гаражна  врата  се  отварају  помоћу  магнетне  картице и шифрованог читача са тастатуром . Стамбена заједница поседује 16 (шеснаест) безбедносних камера, са могућношћу коришћења на телевизорима, компјутерима, лап топовима, таблетима и телефонима!
Ове године, већ су одржане три седнице Скупштине Стамбене заједнице а четврта редовна седница заказана  је  за  21.12.2017.  године,  када  ће  се  разматрати  и  све  достављене  Понуде . После  тога  ће, о резултатима Огласа, бити писмено обавештени сви који су доставили Понуде!
Напомена:    Овај Оглас, идентичне текстуалне садржине, објављен  је  у  Листу  “НОВОСТИ” (“дневни  лист  са  највећим  тиражом’  како  на  њему  пише},  у  петак,  01.  децембра  2017.  године, у делу “Мали огласи’   рублика бр. 1 “Обавештења’ стр. 33!
Београд, 01.12.2017 .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *